Obszary praktyk

 

Dewizą Kancelarii jest skuteczność działania i świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Świadomi pokładanego w nas zaufania, dążymy do ochrony Państwa interesów w sposób rzetelny i sumienny.
Stale podnosimy nasze kwalifikacje, a do dyspozycji mamy nowoczesny system informacji prawnej, który pozwala być na bieżąco z wciąż zmieniającym się stanem prawnym.

Kancelarie oferują pomoc prawną w zakresie:

  • prawa karnego (m. in. obrona karna na wszystkich etapach postępowania, reprezentowanie pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego, sprawy o wykroczenia, obrona obwinionego, odroczenie wykonania kary, błąd w sztuce lekarskiej)
  • prawa cywilnego (m. in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, eksmisja, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, droga konieczna, służebność)
  • prawa rodzinnego (m. in. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozdzielność majątkowa małżonków, zaprzeczenie ojcostwa)
  • prawa spadkowego (m. in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku).

Uzyskają Państwo wszechstronną pomoc prawną i wyczerpującą informację na temat stanu Państwa sprawy.
Udzielamy nie tylko porad prawnych, ale także reprezentujemy interesy Klientów w postępowaniu przed Sądem, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami. Sporządzamy projekty umów, pisma procesowe (w tym pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski).

© 2017 Kancelaria adwokacka - Jaworzno